Esther Widhi

Selamat ya Pak Derwin & Njoo,
Selamat menampuh hidup baru. Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai perjalanan rumah tangga berdua